Nyt fra Roshan September 2014

Elever fra landsbyskolen i Chepang Gaon med landsbylederen i front
Elever fra landsbyskolen i Chepang Gaon med landsbylederen Raju i front

Roshan har været i kontakt med landsbylederen Raju i Chepang Gaon.

Der er stor tilfredshed med de tre læreres arbejde. De to af lærerne er som bekendt vendt tilbage til Chepang Gaon efter endt læreruddannelse i Kathmandu. De er begge startet som de første elever vi havde og vælger nu at hjælpe deres egen landsby.

Der er 10 elever, piger og drenge, som har fortsat deres studier længere nede af bjerget, en gåtur et par timer til Shangrila-skolen.
Chepang Gaon har til 5. Klasse og Shangrila har til 10. klasse.

Shangrila har fået flere elever, så elevtallet er nu oppe på 500.
De har også fået en ny bygning så der er bedre plads.

Shangrila har siden 1997 fået skolemateriale og håndkøbsmedicin samt små præmier til de dygtigste elever fra RF.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Besøg i landsbyen 2011

PC085692.JPG
Den gamle skole til højre og den ny, som staten har bygget, til venstre. Roshan og Lars med den ny, unge klanleder i midten.
Et hus under opbygning
Et hus under opbygning

Kate, Sofie og jeg fik en overlevering af deltagerne i The Medical-trek og sammen med Rune tog vi umiddelbart efter ud til landsbyen for at følge op på alle de nye tiltag. På vejen op til skolen igennem landsbyen, bemærkede jeg et nybyggeri, hvor en skorsten stod færdig. Dette gav mig idéen til ‘Operation Skorsten’. Det koster 4.000 danske kroner at bygge en skorsten i Nepal. Den nepalesiske stat givet et tilskud på 2.000 d.kr. når skorstenen står færdig. Men bortset fra ganske få bjergbønder, er der ingen der har råd til at lægge 4.000 kr. For at få bygget en skorsten. Vi holdt et møde med klanlederen for at høre om de ville være interesseret i ‘Operation Skorsten’. Den unge klanleder skulle være den første, der ville få installeret en skorsten så han og hans familie kunne undgå at indånde den meget sundhedsfarlige røg fra de åbne ildsteder. Økonomien ser således ud: Roshan’s Friends giver et tilskud på 2.000 d.kr. + et lån på 2.000 d.kr. til hver familie, der ønsker at bygge en skorsten. Når skorstenen står færdig, tilbagebetales lånet til Roshan’s Friends, med det statstilskud de modtager.

I 2013 blev den 8. skorsten installeret i Chepang Gaon, så projektet har vist sig at være en succes.

PC065398.JPG
Møde med førstelæreren

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Medical Trek 2011

I 2011 tog Ditte, Philip og Rune til Nepal for, sammen med Roshan, at lave et medical trek til Chepang Gaon. Ditte er læge og de andre tre fungerede som Medics. I løbet af godt en uge behandlede de et utal af mennesker fra hele Chepang Gaon-området for bylder, mavebesvær, sår og alskens dårligdomme. Mangel på almindelig hygiejne viste sig at være det største problem. De underviste i vigtigheden af at vaske hænder før måltider og skoleeleverne fik at vide, at de skulle vaske hænder når de ankom til skolen om morgenen. Familier og børn fik udleveret tandbørster og tandpasta og alle børstede tænder på livet løs. Et andet stort problem, der blev afdækket gennem medical-trekket, er dårlige luftveje. På trods af den sunde bjergluft og fraværet af osende biler og maskiner, havde mange, både børn og voksne, massive problemer med luftveje og lunger. Den store synder er de åbne ildsteder i husene, uden andet udsugning end et hul i taget.

PB053930 PB043598 PB053857 PB043619Mobilt  ‘lægehus’ i skolen. Ditte styrer slagets gang og Philip, Rune og Roshan hjælper til. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone